Poliittista

 • Saaristomeren ja Itämeren kunto vaatii voimaotteita. Ilmastonmuutos ja luonnon biodiversiteetin heikkeneminen kuuluvat politiikkojen suurimpiin haasteisiin tulevana vuonna.
 • Hyvä koulutus on ratkaisevaa yksilön, seudun ja maan menestyksen kannalta. Korkeakoulut ja ammatillinen opetus Turussa ovat seudun kilpailukyvyn kulmakiviä. On satsattava lisää tutkimukseen ja kehitykseen.
 • Hyvä työllisyys ja tuottavat yritykset luovat pohjaa Varsinais-Suomen ja koko maan menestykselle. Työmarkkinoiden ja yritysten hyvä ilmapiiri luovat motivoituneita työntekijöitä.
 • Tarvitsemme kansallista yhteisymmärrystä maaseudun, maanviljelyn ja kalatalouden tulevaisuudesta. Ne ovat tärkeitä elinkeinoja seudullamme ja puhtaan, kotimaisen ruoan tuottajia.
 • Perhe-elämä ja ura on pystyttävä yhdistämään. Perhevapaat ja lasten kanssa kotiin jäävät isät tukevat tasa-arvotyötä. Laatuaika ei korvaa määrää.
 • Meidän on koulutettava oikeita ihmisiä oikeille toimialoille. Turun ja sen lähialueiden on oltava houkutteleva vaihtoehto vastavalmistuneille. Opintotukea on korotettava.
 • Vanhusten hyvä hoito, huolenpito ja turvallisuus vaativat poliittista tahtoa ja moraalia. Eläkkeensaajia ja palkansaajia ei voida verottaa erilailla. Vanhusten elämänkokemus on yhteiskunnan rakentamisen resurssi.
 • Turku on portti länteen, eurooppalainen kulttuuripääkaupunki ja maan historiallinen keskus. Turku tarvitsee hyvät kulkuyhteydet kaikkiin ilmansuuntiin ja kilpailukykyisen sataman.
 • Verotuspolitiikan tulisi edistää työtä ja työllisyyttä. Perintövero on aikansa elänyt. Auto- ja liikenneverotusta on uudistettava osana ekologista verouudistusta.
 • Yksi prosentti valtion omaisuuden myymisestä saatavasta tuotosta pitäisi käyttää suomalaisen ympäristöteknologian kehittämiseksi, joka tukee ilmastopolitiikkaa, voidaan viedä ulkomaille ja luo työpaikkoja.
 • Suomen kaksikielisyys tarvitsee vahvoja ruotsinkielisiä ratkaisuja koulutuksessa, hoitoalalla, kulttuurissa ja hallinnossa. Ruotsia suomenkielisissä kouluissa on tuettava. Rkp on maan kaksikielisyyden poliittinen takaaja.
 • Yhtenäisyys Turunmaalla antaa mahdollisuuksia koko alueen strategiseen ja pitkänäköiseen kehitykseen. Tarvitaan uusia siltoja!
 • Saariston yrittäjyyttä on tuettava erikoiskeinoilla, matalammilla maksuilla ja alueellisilla tuilla. Rengastien rahoitus on turvattava, se tukee matkailuelinkeinoa.
 • Sinivalkoisen meriliikenteen kilpailukykyä on turvattava. Tarvitaan toimiva tonnistoverotus ja investointien varausjärjestelmä. Merenkulku on kansallinen asia.
 • Tarvitsemme vahvoja satsauksia uudistuvaan energiaan. Mitään päästöttömiä tai ilmastoystävällisiä energiamuotoja ei voida sulkea pois. Kotimainen energia lisää omavaraisuuttamme. Säästä energiaa!